Náš tým

MARTIN DÍTĚ

JEDNATEL, SPOLUzakladatel, ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ

Email: martin.dite@narval-technology.cz

Martin absolvoval magisterské studium na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologii na VUT v oboru Biomedicínské a ekologické inženýrství. Ve společnosti zastupuje roli jednatele a zaobírá se analýzou signálů.  

MAXMILIÁN KVOCH

spoluzakladatel, hw vývoj, SW vývoj

Email: maxmilian.kvoch@narval-technology.cz

Maxmilián absolvoval bakalářské studium na Fakultě strojního inženýrství na VUT v oboru Aplikovaná informatika a řízení. Ve společnosti zastupuje roli HW a SW vývoje.   

vztahy s veřejností

VÁCLAV MERVART

Email: vaclav.mervart@narval-technology.cz

Václav studuje Český jazyk a Výchovu k občanství pro 2. stupeň základních škol na UHK. Ve společnosti působí jako vedoucí pro vztahy s veřejností.

KAMILA LEPKOVÁ

Analýza signálů, Specialista pro Machine Learning

Email: kamila.lepkova@narval-technology.cz

Kamila absolvovala bakalářské studium na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologii na VUT v oboru Biomedicínská technika a bioinformatika. Magisterské studium absolvovala ve Finsku na University of Eastern Finland v oboru Fyzika v medicíně. Nyní studuje doktorské studium v oboru Asistivní Technologie na ČVUT a spolupracuje na výzkumech s Mayo Clinic v Minnesotě, USA a s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky. Ve společnosti se zabývá analýzou signálů a implementaci strojového učení.